In­brott i gam­mal mack i Var­berg

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: In­brottslar­met gick strax ef­ter kloc­kan 23 på sön­dags­kväl­len i en bu­tik som lig­ger i en gam­mal mack på Träslövs­vä­gen. Oklart om nå­got stu­lits. Po­li­sen sök­te med hund som tap­pa­de spå­ret. Tro­ligt­vis för­svann för­mo­da­de tju­ven med cy­kel el­ler bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.