Sov dro­gru­set av sig hos po­li­sen

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: En man i 25-års­ål­dern ver­ka­de på­ver­kad av nå­got då po­li­sen stöt­te på ho­nom på Adjunkts­vä­gen runt kloc­kan 1.30 nat­ten mot tis­dag. Han fick föl­ja med po­li­sen för prov­tag­ning och sov sig i bätt­re form över nat­ten. Han miss­tänks nu för ringa nar­ko­ti­kabrott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.