Rött ljus till 6 sa­ker av plast:

Hallands Nyheter - - Nyheter -

1 Plast­på­sar: An­vänd en shop­ping­bag som du tar med dig hem­i­från och glöm­mer du den så köp hell­re en pap­per­spå­se

2 Plast­be­stick: Köp in­te ta med mat i plast­för­pack­ning med plast­be­stick om ud kan und­vi­ka

3 Mat­lå­dor av plast: Det finns fi­na i glas (vis­ser­li­gen är loc­ket av plast) att kö­pa på ex­em­pel­vis Ikea el­ler Coop. Sär­skilt vik­tigt att in­te ha varm mat i plast el­ler vär­ma plast­lå­dan i micron. 4 Sug­rör: Helt me­nings­lö­sa att an­vän­da. Om man in­te är sjuk så att man in­te kan dric­ka på van­ligt sätt.

5 Flaskvat­ten: Drick hell­re vat­ten från kra­nen.

6 En­gång­s­mug­gar: De är of­ta av papp men har ett plas­tat höl­je in­u­ti. Köp i stäl­let en egen ta­ke awaymugg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.