Tid­nings­bud för­hind­ra­de båtstöld

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: Po­li­sen lar­ma­des ut till små­båts­ham­nen vid Grö­ning­e­vä­gen i Fal­ken­berg un­der nat­ten mot tis­da­gen. Ett tid­nings­bud ha­de sett två män stå vid en mo­tor­båt i ham­nen och lar­mat po­li­sen. Men de bå­da män­nen ha­de sprung­it från plat­sen när de upp­täck­te tid­nings­bu­det. När patrul­len kom fram var de miss­tänk­ta tju­var­na bor­ta. Sjör­ädd­ning­en be­höv­de dock ryc­ka ut för att bog­se­ra in bå­ten till ham­nen igen.

Po­li­sen ru­bri­ce­rar hän­del­sen, som in­träf­fa­de vid 03.30 på nat­ten, som för­sök till stöld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.