Stöld­gods från Be­ach House hit­ta­des i bil

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: En po­lis­pa­trull stop­pa­de en bil i Fal­ken­berg på mån­dags­för­mid­da­gen. Det vi­sa­de sig att fö­ra­ren kör­de om­kring med miss­tänkt stöld­gods i form av säc­kar med pant­bur­kar.

Po­li­sen miss­tän­ker att säc­kar­na stals från Be­ach House på Klit­ter­vä­gen nå­gon gång mel­lan sön­da­gen och mån­da­gen. Man­nen är nu miss­tänkt för stöld al­ter­na­tivt hä­le­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.