17-åring döms för ter­ror­brott

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■DANMARK. En 17-årig flic­ka är skyl­dig till ter­ror­brott, kon­sta­te­rar by­ret­ten, den dans­ka mot­sva­rig­he­ten till tings­rät­ten. Flic­kan ska ha pla­ne­rat bom­bat­ten­tat mot två sko­lor på Själ­land för två år se­dan.

Ma­nu­a­ler för bomb­till­verk­ning och lap­par med ord som ”ji­had” hit­ta­des när flic­kan greps i Kund­by på Väst­själ­land i ja­nu­a­ri för­ra året. Hon ska även ha haft kon­takt med IS kom­mu­ni­ka­tions­av­del­ning.

Straf­fet kom­mer att av­gö­ras i mor­gon. (Tt-rit­zau)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.