Svensk tär­na hit­tad i Bo­li­via

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■NA­TUR. En sil­ver­tär­na, ring­märkt i Sve­ri­ge för 20 år se­dan, har åter­fun­nits i Bo­li­via i Sy­da­me­ri­ka.

Fyn­det ses som högst an­märk­nings­värt ef­tersom ar­ten nor­malt över­vint­rar i ha­vet syd­ost om Syd­af­ri­ka.

– Det är tvek­löst ett av vå­ra mest för­vå­nan­de åter­fynd. Det stic­ker verk­li­gen ut, sä­ger Thord Frans­son vid Riksmu­se­et i Stock­holm.

Få­geln hit­ta­des 8 april i då­lig kon­di­tion på en bil­väg nä­ra byn Cha­ra­gua i syd­öst­ra Bo­li­via.

Hur den åter­fun­na få­geln ham­na­de där är en gå­ta. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.