Kon­do­le­an­ser till den av­lid­ne ex­pre­si­den­ten

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■San­na Kor­te och hen­nes dot­ter Lu­cia, 5, skri­ver i en kon­do­le­ans­bok till min­ne av Fin­lands fö­re det­ta pre­si­dent Mau­no Ko­i­visto som lagts fram i pre­si­dent­pa­lat­set i Helsing­fors.

Ko­i­visto, som var den som ef­ter Sov­je­tu­ni­o­nens fall lot­sa­de Fin­land väs­terut, ha­de va­rit alz­hei­mer­sjuk en läng­re tid och la­des in på ett vård­hem i mars i år. I fre­dags upp­gavs att hans häl­so­till­stånd för­vär­rats och att han ta­gits in för pal­li­a­tiv vård, men kort där­på av­led han, 93 år gam­mal. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.