Macron be­hö­ver mer be­tän­ke­tid

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■FRANK­RI­KE. Frank­ri­kes nye pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron vill kol­la al­la si­na mi­nist­rar ett varv till. Pre­sen­ta­tio­nen av den nya re­ge­ring­en skjuts där­för upp ett dygn, till kloc­kan 15 i dag.

När Macron val­de pre­miär­mi­nis­ter i mån­dags blev det en hö­ger­man, Édou­ard Philip­pe. Men pre­si­den­ten är i spet­sen för en ny po­li­tisk rö­rel­se, La Ré­publi­que en Mar­che, och mås­te loc­ka över folk från bå­da si­dor av det po­li­tis­ka spekt­rat. Mi­nis­ter­lis­tan kan där­för bli en bro­kig bland­ning. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.