Alex­an­dra Gran­ström

Li­te om:

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Fyl­ler: 30 år 19 maj.

* Yr­ke: La­ger- och re­serv­dels­an­sva­rig.

* Bor: Flyt­tar i da­gar­na från Slö­inge till Kvi­bil­le.

* Upp­växt: Okome från hon var åt­ta år.

* Fa­milj: Bror, mam­ma, pap­pa, pojk­vän­nen och bli­van­de sam­bon Ke­vin, hun­den Hjal­le och kat­ten Mr Mar­ley.

* In­tres­sen: Na­tur, djur, trä­ning, mu­sik, sång, dans, rymden, mat, böc­ker, bi­lar och mc, re­sor - men in­te att fly­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.