BEMÄRKELSEDAGEN

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag in­fal­ler den in­ter­na­tio­nel­la da­gen mot ho­mo-, bi- och trans­fo­bi. Syf­tet med da­gen är att syn­lig­gö­ra ho­mo­fo­bi, hat­brott, våld, tra­kas­se­ri­er och dis­kri­mi­ne­ring mot Hbtq-per­so­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.