Li­te om:

Hjal­le

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Född: 20 ja­nu­a­ri 2017

* Upp­fö­da­re: Zka­tans i Elds­ber­ga

* In­tres­sen: Go­sa, un­der­sö­ka sa­ker, häl­sa på män­ni­skor, va­ra ute

* Fa­vo­rit­go­dis: Gri­söron

* Ras: Eng­elsk spring­er spa­ni­el, och är en­ligt svens­ka ken­nel­klub­bens be­skriv­ning en glad, snäll och vän­lig ras. ”Den ska ha stor ar­bets­lust, va­ra följsam och vil­ja va­ra till lags, samt va­ra ny­fi­ken och orädd. Den fun­ge­rar, med rätt upp­fost­ran, ut­märkt med bå­de män­ni­skor, hun­dar och and­ra djur. Den är den störs­ta, äd­las­te och mest ele­gan­ta av al­la spa­ni­el­ra­ser”.

* Upp­fö­dar­namn: Zka­tans My­fa­mos Figh­ter

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.