17 MAJ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har och Ru­ben namns­dag. Re­bec­ka är hebre­iskt och nam­net på Isaks hust­ru med oklar be­ty­del­se. Nam­net kom hit i slu­tet av 1500-ta­let och var som po­pu­lä­rast på slu­tet av 1900-ta­let. Om­kring 30000 bär nam­net, cir­ka 18 500 kal­las så. Ru­ben är hebre­iskt, ur­sprung­li­gen Reu­ben, och be­ty­der möj­li­gen för­ny­a­ren. Nam­net kom hit i bör­jan av 1800-ta­let. Cir­ka 4300 per­so­ner bär nam­net, om­kring 2100 har det som till­tals­namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.