WIC VÄRVAR FRÅN LOCKERUD

Hallands Nyheter - - Sporten -

IN­NE­BAN­DY. War­berg IC har hit­tat sin ef­ter­trä­da­re till Per Sve­din som ju valt att slu­ta. Det hand­lar om John Frans­son som häm­tas från di­vi­sion 1-klub­ben IBK Lockerud. – John är en ung och myc­ket am­bi­tiös mål­vakt som känns ka­non att få in i la­get. Han har en här­lig en­tu­si­asm och vill det­ta till 100 pro­cent, sä­ger War­bergs sport­chef Kim­mo Es­ke­li­nen i ett press­med­de­lan­de. John Frans­son har Grän­na AIS som mo­der­klubb och har ock­så spe­lat för Fal­kö­pings IBK. 21-åring­en blev fram­rös­tad som di­vi­sion 1 väst­ras bäs­ta mål­vakt av trä­nar­na den gång­na sä­song­en. Han flyt­tar ner från Ma­ri­estad till Var­berg i ju­ni.

Bild: PRIVAT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.