Snabbt slut på Ajax-bil­jet­ter till Fri­ends

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: De 10 000 bil­jet­ter som Ajax fått till Eu­ro­pa Le­a­gue-fi­na­len på Fri­ends Are­na tog slut på mind­re än en halv­tim­me på tis­da­gen, rap­por­te­rar ne­der­länds­ka ny­hets­by­rån ANP.

Da­ni­el Dek­ker, ord­fö­ran­de i Ajax fan­club, av­rå­der nu sup­port­rar ut­an bil­jet­ter från att re­sa till Stock­holm på chans ef­tersom bil­jet­ter­na är per­son­li­ga. Dess­utom är ölen dyr i Sve­ri­ge och reg­ler­na för att dric­ka al­ko­hol på pub­li­ka plat­ser tuf­fa­re, me­nar Dek­ker.

”Det är bätt­re att stan­na i Ams­ter­dam för att ta en öl och se mat­chen (på stor­bilds­skärm) i cent­rum”, sä­ger han.

Mat­chen mot Man­ches­ter Uni­ted näs­ta ons­dag är den förs­ta Eu­ropa­fi­na­len se­dan 1996 för Ajax.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.