Mo­do­pro­fil får topp­tjänst i Karls­kro­na

Hallands Nyheter - - Sporten -

ISHOCKEY: Shl-klub­ben Karls­kro­na har fått en ny klubb­di­rek­tör. Det är Char­lot­te Gustavs­son, som ti­di­ga­re va­rit vd i Mo­do i två år.

– Det känns jät­te­kul, jag är så tag­gad, sä­ger hon i ett tv-in­slag på klub­bens webb­plats.

Värm­länds­kan tror att er­fa­ren­he­ter­na från Mo­do och från hoc­key­all­svens­kan där hon sut­tit i sty­rel­sen det se­nas­te året, kan va­ra till nyt­ta.

– Jag kan bran­schen och kän­ner många män­ni­skor in­om hoc­keyn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.