Fak­ta:

Hallands Nyheter - - Sporten -

* Till­sam­mans med Ung Can­cer har Ca­mil­la Nord­lund dra­git igång en ut­ma­ning på so­ci­a­la me­di­er. För var­je kilo­me­ter man spring­er skän­ker man 10 kro­nor till or­ga­ni­sa­tio­nen. Se­dan ut­ma­nar man två vän­ner att gö­ra sam­ma sak. Allt sprids via vi­de­or på so­ci­a­la me­di­er. * Syf­te: Sam­la in peng­ar till Ung Can­cer * Pro­fi­ler som del­ta­git: Jo­nas Eriks­son, Niklas Jih­de, An­na Bro­lin, Fri­da Nordstrand, Petra Mån­ström Ma­ra­ton­pet­ra, Björn Ol­deen, Ma­de­le­i­ne Vall, Sa­bi­na Dal­fjäll och Niklas Wi­ke­gård, Gustav Eng­vall, The­re­se Sjögran och Malin Le­venstad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.