Fa­ce­book in­te stop­pat i Thai­land

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Fa­ce­book går att an­vän­da i Thai­land även i fort­sätt­ning­en. Mi­li­tär­re­gi­mens tids­frist för brott mot de hår­da la­gar­na om ma­je­stäts­brott har löpt ut, men te­le­kom­myn­dig­he­ten tän­ker in­te in­gri­pa.

Det ame­ri­kans­ka fö­re­ta­get ha­de fram till och med mån­dag på sig att ploc­ka ner 131 län­kar som be­döm­des ut­gö­ra ett hot mot sä­ker­he­ten el­ler brott mot kung­a­hu­set.

– Fa­ce­book har ti­di­ga­re sam­ar­be­tat bra när det gäl­ler att bloc­ke­ra län­kar, sä­ger myn­dig­hets­che­fen Ta­korn Tan­ta­sith. (Tt-reu­ters)

FO­TO: SAKCHAI LALIT/AP

Myn­dig­he­ter­nas te­le­kom­chef Ta­korn Tan­ta­sith när han möt­te pres­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.