Fak­ta: Do­nald Trumps po­pu­la­ri­tet

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

I nu­lä­get an­ser 40,9 pro­cent av ame­ri­ka­ner­na att pre­si­dent Do­nald Trump gör ett bra jobb me­dan 53,8 pro­cent är av mot­satt åsikt. När det gäl­ler ut­ri­kes­po­li­ti­ken spe­ci­fikt är siff­ror­na näs­tan ex­akt li­ka, 40,9 pro­cent gör tum­men upp. 35,6 pro­cent an­ser att lan­det ut­veck­las i rätt rikt­ning, me­dan 56,7 pro­cent tyc­ker att USA sla­git in på fel väg. 19,1 pro­cent av ame­ri­ka­ner­na tyc­ker att kon­gres­sen gör ett bra jobb. 68,7 pro­cent är av mot­satt åsikt. (TT) KÄL­LOR: GALLUP OCH REAL CLEAR POLITICS SAM­MAN­STÄLL­NING AV AKTUELLA MÄT­NING­AR.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.