Bonu­sar lug­nar i El­fen­bens­kus­ten

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Up­p­rors­le­da­re in­om El­fen­bens­kus­tens mi­li­tär har gått med på en bonus­upp­gö­rel­se. Där­med ser den ome­del­ba­ra kri­sen ut att va­ra avvärjd i lan­det som är värl­dens störs­ta ka­ka­o­pro­du­cent.

Sol­da­ter­na har lyc­kats pres­sa re­ge­ring­en till att be­ta­la oer­hör­da sum­mor, med lo­ka­la ögon sett. En­ligt upp­gö­rel­sen ska var­je sol­dat ome­del­bart få 5 mil­jo­ner Cfa-franc. Det mot­sva­rar uppe­mot 75 000 kro­nor – el­ler un­ge­fär 100 ge­nom­snitt­li­ga må­nads­lö­ner i lan­det. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.