Dömd för brott mot trans­sex­u­ell

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

En 29-årig man har dömts till 49 års fäng­el­se för mor­det på en trans­sex­u­ell ton­å­ring i det förs­ta åta­let om hat­brott mot trans­per­so­ner i USA. Man­nen, med­lem i ett ökänt gäng, var i hem­lig­het till­sam­mans med den 17-åri­ga kvin­nan som­ma­ren 2014. I de­cem­ber 2015 mör­da­de han sin ti­di­ga­re flick­vän av räds­la för vad som skul­le hän­da om de öv­ri­ga gäng­med­lem­mar­na fick re­da på att kvin­nan var trans­sex­u­ell.

Den 29-åri­ga man­nen är ti­di­ga­re livs­tids­dömd för mor­det på 17-åring­en. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.