Clin­ton star­tar ny or­ga­ni­sa­tion

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

I mån­dags åter­vän­de Hil­la­ry Clin­ton till den po­li­tis­ka are­nan med en ny or­ga­ni­sa­tion för att ”stå emot” Do­nald Trump, som be­seg­ra­de hen­ne i pre­si­dent­va­let.

”Vi lan­se­rar ’On­wards To­get­her’ för att upp­munt­ra män­ni­skor att en­ga­ge­ra sig, or­ga­ni­se­ra och till och med stäl­la upp i val”, skri­ver hon på Twit­ter.

På or­ga­ni­sa­tio­nens hem­si­da står det att må­let är att främ­ja pro­gres­si­va vär­den. Clin­ton fick näs­tan 66 mil­jo­ner rös­ter i pre­si­dent­va­let. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.