Stann­fåg­lar har ock­så kom­pass

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Det är in­te ba­ra flytt­fåg­lar som an­vän­der en in­byggd kom­pass för att na­vi­ge­ra, även fåg­lar som in­te flyt­tar be­sit­ter den­na för­må­ga, vi­sar en ny studie från Lunds uni­ver­si­tet.

Fors­kar­na har stu­de­rat zeb­ra­fin­kars för­må­ga att ori­en­te­ra ef­ter jor­dens mag­net­fält och det har vi­sat sig att den po­pu­lä­ra bur­få­geln an­vän­der en sorts ”mag­net­kom­pass” med lik­nan­de funk­tio­ner som flytt­fåg­lar har. Tes­ter­na har ut­förts vid fält­sta­tio­nen Sten­sof­fa ut­an­för Lund. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.