I DAG

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■RYSS­LAND. Pre­si­dent Vla­di­mir Pu­tin tar emot Ita­li­ens pre­miär­mi­nis­ter Pa­o­lo Gen­ti­lo­ni i Sotji.

■■EU. Ener­gi­mi­nis­ter Ibra­him Bay­lan på be­sök i Eu-par­la­men­tet.

■■BE­SÖK. Stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfven på re­sa till Ho­fors och Sand­vi­ken.

■■RESEBAROMETERN. Va­ga­bonds re­se­rap­port om ter­ror­at­tac­ker, tur­kiskt kupp­för­sök och pre­si­dent Trump har på­ver­kat svens­kar­nas re­san­de.

■■ARBOGAFALLET. Rät­te­gång­en fort­sät­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.