Hej, Nordkorea.

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■VITALIY PRUDYUS,

ny­hets­chef på tv-ka­na­len 112 Ukrai­na, på Fa­ce­book ef­ter att Ukrai­na bloc­ke­rat till­gång­en till det rys­ka so­ci­a­la nät­ver­ket och sök­mo­torn VK, of­ta be­skri­vet som den rys­ka mot­sva­rig­he­ten till Fa­ce­book. Ukrai­nas pre­si­dent Petro Po­ro­sjen­ko har nu skri­vit un­der en för­ord­ning som för­bju­der VK un­der tre år. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.