Fak­ta:

Höjd­punk­ter i Can­nes

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* Mi­chael Ha­ne­ke har chans att vin­na sin tred­je ra­ka Guld­palm med Hap­py end, ett fa­mil­jedra­ma som ock­så be­rör flyk­ting­kri­sen. Med Isa­bel­le Hup­pert och Je­an-lou­is Trin­tig­nant.

* Årets öpp­nings­film (ut­om täv­lan) är Ar­naud Des­ple­chins Les fan­tô­mes d’is­maël, om en re­gis­sör som mö­ter en gam­mal kär­lek. Med Ma­ri­on Co­til­lard och Char­lot­te Gains­bourg.

* Ni­co­le Kid­man blir rö­da mat­tans drott­ning fy­ra gång­er om. Hon med­ver­kar i Yor­gos Lant­hi­mos The kil­ling of a sacred de­ar, So­fia Cop­po­las The be­gui­led, How to talk to girls at par­ti­es av John Ca­me­ron Mit­chell samt sä­song två av Ja­ne Cam­pi­ons Top of the la­ke.

* Ru­ben Öst­lunds The squa­re vi­sas för förs­ta gång­en den 19 maj. Med­ver­kar gör Claes Bang, Eli­sa­beth Moss och Do­mi­nic West.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.