Ka­ty Per­ry släp­per sitt nya al­bum i ju­ni

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

MU­SIK: Ka­ty Per­ry har lyft på loc­ket och av­slö­jar släpp­da­tum och ti­tel på sitt kom­man­de al­bum.

Al­bu­met he­ter Wit­ness, släpps den 9 ju­ni och in­ne­hål­ler bland an­nat de ti­di­ga­re släpp­ta sing­lar­na Bon ap­pé­tit och Chai­ned to the rhythm, skri­ver Pit­ch­fork.

Per­rys se­nas­te al­bum Prism kom 2013. I höst och vin­ter ger hon sig ut på en läng­re tur­né i Nor­da­me­ri­ka. (TT)

Bild: CHRIS PIZZELLO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.