Zac Efron ska spe­la Ted Bun­dy

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

FILM: Zac Efron spe­lar hu­vud­rol­len i den kom­man­de fil­men om se­ri­e­mör­da­ren Ted Bun­dy.

– Jag har för­sökt få job­ba med Zac Efron länge, sä­ger Ni­co­las Char­ti­er, en av pro­du­cen­ter­na, till Va­ri­e­ty.

– Från hans dra­ma­tis­ka vänd­ning i Pa­per­boy till hans un­der­hål­lan­de pre­sta­tion i Neigh­bors, fort­sät­ter han att im­po­ne­ra på bå­de publik och kri­ti­ker med sin ena­stå­en­de mångsidig­het. Vi kun­de in­te va­ra mer glada över att se ho­nom i den här fan­tas­tis­ka rol­len, sä­ger han. Bun­dy av­rät­ta­des i Flo­ri­da 1989 ef­ter att ha er­känt över 30 mord. Fil­mens ti­tel är Ex­tre­mely wic­ked, shoc­kingly evil and vi­le, och den bör­jar fil­mas i ok­to­ber. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.