BIOTOPPEN:

Kung Art­hur re­ge­rar på lis­tan

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - Käl­la: FILMÄGARNAS KONTROLLBYRÅ

(Ny) ..................................................... King Art­hur: Le­gend of the sword (1) ................................................................ Gu­ar­di­ans of the ga­laxy vol 2 1. 2. 3. 4. (2) ................................................................................................. Ba­by-bos­sen (3) ........................................................................................... Fast & fu­ri­ous 8 5. (4) ............................................................................................................ Get out 6. (5) ............................................................................. Skön­he­ten och Odju­ret 7. (6) ............................................................. Smur­far­na: Den för­svun­na byn 8. (7) .............................................................................. Vad döl­jer du för mig? 9. (8) .................................................................................................. Kung­ens val 10. (11) ... Klas Klät­ter­mus och de and­ra dju­ren i Hac­ke­backesko­gen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.