Var­berg

Hallands Nyheter - - Dagboken -

Fa­milj-/barn Bor­gen Hal­lands Kul­tur­hi­sto­ris­ka mu­se­um 10:00-16:00. Kyrk­li­ga eve­ne­mang Öp­pen kyr­ka i Visk­dal­s­kyr­kan. Vi bju­der på ny­ba­ka­de bul­lar och kaf­fe. Vi­ska­dal­s­kyr­kan i Ved­di­ge 13:00-16:00. Ro­sen i Rolfstorp Rolfstorps Kyr­ka 13:00-17:00. Ons­dags­träff Fräls­nings­ar­mén 18:00. Scout, Vat­ten­fes­ti­val Get­terö­går­den 18:00. Bi­bel­läs­ning och bön. Pingst­kyr­kan Bua 19:00. Bön och lov­sång­s­kväll med natt­vard. Pingst­kyr­kan Eng­el­brekts­ga­tan 19:00. Mö­ten Mö­tes­plats Na­vet Sö­der­ga­tan 2 12:00-16:00.

AA - mö­ten Sve­a­ga­tan 123 12:30-13:30. De­mens­för­e­ning­en Med­lemsmö­te Sö­der­tull, re­stau­rang­en 17:00-18:30. AA - mö­ten Sve­a­ga­tan 123 19:00-20:00. NA Ne­ver 123 Alo­ne-grup­pen19:00-20:30. Sve­a­ga­tan Se­ni­or SPF STAV­GÅNG TVÅÅKER Mun­ka­gårds­sko­lan 09:30-10:30. Stav­gång Kung­sä­ter 09:3010:30. Mö­tes­plats för so­ci­al sam­va­ro, sitt­gym­pa.fri­vil­lig­verk­sam­he­ten i Var­bergs kom­mun. Sö­der­tull, V.vall­ga­tan 18 13:3015:00. SPF o PRO BOULE Sand­ga­tan Tvååker 13:30-15:30. SPF PRO BOULE Haj­rans Tvååker 13:30-15:30. Cal­le på Lä­jet, pro­gram med mu­sik och be­rät­tel­ser. Café Höj­den Röda­led­sti­gen 4 Apel­vik­s­höjd. Fri­vil­lig­verk­sam­he­ten i Var­bergs kom­mun. Café Höj­den Röda­led­sti­gen 4 14:00-15:30. Mö­tes­plats för so­ci­al sam­va­ro och fi­ka. Fri­vil­lig­verk­sam­he­ten i Var­bergs kom­mun. San­na­vä­gen 11, Tvååker 14:00-16:00. Poäg­pro­me­nad Ring­hals 17:00. Sport Verks­ve­te­ra­ner­na boule Bou­lo­dro­men Var­berg 09:30-12:00.

PRO boule Bou­le­ba­nan Apel­vik­s­höjd 13:00-17:00. Lä­jets bou­le­för­e­ning, Träslövslä­ge Lä­jets nya bou­le­ba­na, vid Ankar­val­len 13:30-16:00. Ut­ställ­ning Konstut­ställ­ning. Ber­til Böös, Hovås vi­sar ak­va­rel­ler och Ste­fan J Nils­son vi­sar fo­to Fol­kets hus, Ma­gasins­ga­tan 17, 432 44 Var­berg 09:00-17:00.

Bock­stensman­nen Hal­lands kul­tuhi­sto­ris­ka mu­se­um, Var­bergs fäst­ning 10:00-16:00.

Halland ge­nom ti­der­na Hal­lands kul­tur­hi­sto­ris­ka mu­se­um, Var­bergs fäst­ning 10:00-16:00. Konst­närsko­lo­nin Var­bergs­sko­lan Hal­lands kul­tur­hi­sto­ris­ka mu­se­um 10:00-16:00. Mir­sa­da Re­bic på Gal­le­ri Hol­ger Gal­le­ri Hol­ger 14:00-18:00. Öv­ri­ga eve­ne­mang Ak­ti­vi­te­ter på Dero­me Trä & Nostal­gi­mu­se­um Dero­me Trä & Nostal­gi­mu­se­um 10:00-16:00. Skatt­jakt na­tu­rum Get­terön 10:00-16:00. Rast­fadd­rar Bu­a­sko­lan 11:0012:30. Rö­da Kor­set Se­cond Hand bu­tik och café. Hand­la, fi­ka och skänk till Rö­da Kor­set. Var med och gör skill­nad! Brukstor­get, Bir­ger Svens­sons väg 16E 11:0018:00.

Jan­ko stickcafé Ler­jans­väg 11 vid Gal­ta­bäcks Byg­de­gård 14:00-18:00. Från Grön­land till Skå­ne via Afri­ka och Var­berg Kul­tur­hu­set Ko­me­di­an­ten, Lil­la Te­a­tern 18:30-20:00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.