FRUKOSTFLÄTAN

Hallands Nyheter - - Kors & Tvärs - av Jo­han Eng­ström

VÅGRÄTT: 1. Var varm 7. Tjänst­gö­ring 8. Stöt av vin­den 9. Tills nu 10. Vi­sans Ax­el 12. Da­lén­fyr­typ 13. Poj­ke i Eslöv 15. Mam­ma Mu 17. Arg 19. Be­kant she­riff 20. Häl­sing­e­katt 22. Krä­ver sy­re 24. Sä­ger fru­sen 25. Fram­för upp­satt? LODRÄTT: 1. Kan kan va­ra 2. Lång tid 3. Blir ett vid vig­sel 4. Bör väl smör­jas 5. En po­si­tiv bild 6. Fås elekt­ri­ci­tet från 11. Över­dri­vet in­tres­se 12. Vi­sar hand­lings­kraft 14. Läggs i tull 16. Som sna­ror 18. För­löj­li­gan­de 21. Ge akt på! 23. Åter­för­led

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.