BRIDGE

Hallands Nyheter - - Kors & Tvärs - med An­ders Wir­gren

Ut­spel: ?pa­derknekc. äfcer Nords en­kel­höj­ning d,åå­lar Ösc för acc vi­sa öpp­nings­scyr­ka (minsc 12 po­äng) och scöd (minsc cre korc) i al­la oåj,dna fär­ger. Dec skräm­mer in­ce ?yd från acc åj,da ,cgång, och se­dan spe­lar Väsc ,c spa­derknekc, som ca­lar om acc Ösc har ess)dam i den fär­gen.

Dec en­da som kan r,ååa hem­gång­en är acc dec sic­cer il­la i åå­de cr,mf och klö­ver. I så fall faccas ecc scick.

-an ?yd kla­ra sig då ock­så?

Har Väst fy­ra hjär­cer och Ösc fy­ra klö­ver, åe­hö­ver ?yd ecc exc­ra cr,mf­scick. Dec kan han få med hjälp av cvå r,cer) scöl­der på han­den, men då

åe­hö­ver Nord cre in­gång­ar.

Nord kry­per på ,cspe­lec och cäc­ker näsca spa­der åil) li­gc. När Ösc efcer spa­der) scic­ken spe­lar klö­ver, kom) mer ?yd in, car ,c r,ce­ress och spe­lar hjär­cerk,ng, som Nord scic­ker över med es­sec. När Ösc sa­kar, scjäl ?yd en r,cer med hjär­cerknekc. ?yd spe­lar se­dan hjär­cer­nio cill ci­an och scjäl den sisca r,cern med hjär­cer­dam. När ?yd se­dan spe­lar hjär­cer­cvå ålir Väscs sj,a ,cmas­kad: Nord vin­ner cvå hjär­cer) scick, och ?yd av­sl,car med cvå höga klö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.