Pri­va­ti­se­ra in­te plan­te­ring­ar­na

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

ar­ti­keln ”För­slag: Lägg ner växt­hu­sen” (16/5).

VAR­BERG. Jag lä­ser i da­gens HN att Al­li­an­sen och MP vill pri­va­ti­se­ra sta­dens växt­för­sörj­ning. Gör in­te det, jag har sett skräckex­em­pel i en an­nan stad där man pri­va­ti­se­rat det­ta om­rå­de. Resultatet blev att he­la sta­dens of­fent­li­ga plan­te­ring­ar var ”må­la­de” i oran­ge ta­ge­tes och ce­ri­se­ro­sa be­go­ni­or. Öve­rallt! Smak­löst och fult, ing­en va­ri­a­tion.

Den fir­ma som åta­git sig det­ta ha­de up­pen­bar­li­gen ing­en kom­pe­tens och ha­de sä­kert köpt ett jät­te­par­ti av just des­sa väx­ter till ett lågt pris.

Nej, låt oss även i fram­ti­den få nju­ta av de vack­ra plan­te­ring­ar som sköts av Var­bergs kom­mun, ni gör det all­de­les ut­märkt!

Brit­ta

Bild: AN­NI­KA KARLBOM

VÅRBLOMMOR. Låt oss även i fram­ti­den få nju­ta av de vack­ra plan­te­ring­ar som sköts av Var­bergs kom­mun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.