Stäng in­te Ny­ga­tan

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

FAL­KEN­BERG. In­nersta­den hål­ler på att dö ut och det är en skräm­man­de ut­veck­ling. Klart det in­te gyn­nar han­deln att stänga av ga­tor till gå­ga­tor, vår stad är för li­ten för det. Den bist­ra san­ning­en är att folk vill ha med bi­len och slip­pa att gå. Det kan tyc­kas li­te löj­ligt men nu är det så för många. Nej, ing­et bil­fritt centrum i Fal­ken­berg. Byggs det ett köp­cent­rum ut­an­för byn så är vår in­ners­ta kär­na död för all­tid.

Ve­ro­ni­ka Nor­berg

par­ti­po­li­tiskt obun­den

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.