Kid­nap­pad i 2 000 dagar

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■MALI. Det är i dag 2 000 dagar se­dan Jo­han Gustafs­son rö­va­des bort av en al-qai­da-grupp i Mali.

– Det är 13 pro­cent av hans liv. Det är ett så­dant slö­se­ri, sä­ger sys­tern Victo­ria Gustafs­son.

Ett am­bi­tiöst för­sök av den syd­af­ri­kans­ka hjälp­or­ga­ni­sa­tio­nen Gift of the Gi­vers (GOTG) att ba­na väg för en fri­giv­ning har gått i stå. ”Vi har nått en åter­vänds­gränd. Kid­nap­par­na vi­ker sig in­te om lö­se­sum­man”, skri­ver Im­ti­az Soo­li­man, som le­der GOTS. (TT)

Jo­han Gustafs­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.