Lin­na i rät­ten: Ett liv på flykt

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■BROTT. Livs­tids­döm­de Kaj Lin­na för­hör­des i går i hov­rätts­för­hand­ling­en om det så kal­la­de Ka­la­marks­mor­det. När han, om­kring tio dagar ef­ter att mor­det skett, in­såg att po­li­sen ef­ter­lyst ho­nom ham­na­de han i chock.

– Från och med där och då le­ver jag ett liv på flykt, sä­ger Lin­na i rät­ten.

Hu­vud­vitt­net har sagt att Lin­na haft brotts­pla­ner mot brö­der­na i Ka­la­mark.

– Brö­der­na var väl­digt av­lägs­na för mig 2004. Jag ha­de va­rit där och sålt kas­sa­skåp till dem fem år ti­di­ga­re, sa­de Lin­na. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.