Chel­sea Man­ning fri­släppt

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■USA. Spi­on­döm­da Chel­sea Man­ning har läm­nat mi­li­tär­fäng­el­set i Kan­sas som en fri kvin­na. Man­ning läm­na­de ut hund­ra­tu­sen­tals för­svars­upp­gif­ter rö­ran­de USA:S krig i Af­gha­nis­tan och Irak som pub­li­ce­ra­des av Wi­ki­le­aks. Trans­sex­u­el­la Man­ning, som ti­di­ga­re het­te Brad­ley i för­namn, döm­des 2013 till 35 års fäng­el­se. I ja­nu­a­ri fat­ta­de Ba­rack Oba­ma be­slut om fri­gi­van­det i maj.

”Jag upp­skat­tar det un­der­ba­ra stöd jag fått från så många män­ni­skor på jor­den”, skri­ver Man­ning i ett ut­ta­lan­de till ABC News. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.