Jäm­ställt i Macrons re­ge­ring

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■FRANKRIKE. Nio män och nio kvin­nor. Pre­si­dent Em­ma­nu­el Macrons förs­ta re­ge­ring i Frankrike är blan­dad från bå­de hö­ger och väns­ter. Den nya upp­ställ­ning­en pre­sen­te­ra­des i går i Pa­ris.

Bru­no Le Mai­re, kon­ser­va­tiv jord­bruks­mi­nis­ter 2009–2012 och länge ett av de tunga nam­nen i hö­ger­par­ti­et Re­pu­bli­ka­ner­na (LR), blir ny fi­nans­mi­nis­ter.

Lyons so­ci­a­lis­tis­ke borg­mäs­ta­re Gé­rard Collomb blir ny in­ri­kesmi­nis­ter och so­ci­a­lis­tis­ke Je­an-yves Le Dri­an blir ut­ri­kesmi­nis­ter. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.