Höjd sä­ker­het i Oslo un­der 17 maj-fi­ran­det

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■Nors­ka myn­dig­he­ter skärp­te sä­ker­he­ten i Oslo in­för årets 17 maj-fi­ran­de. Po­li­sen sat­te in ext­ra re­sur­ser i sam­band med det så kal­la­de barn­tå­get, en pa­rad där fest­kläd­da barn vif­ta­de med flag­gor, sa­de Ann Kristin Brun­borg, be­red­skaps­chef i Oslo kom­mun, till NRK.

Bland åt­gär­der­na fanns fler syn­li­ga po­li­ser, en­ligt lan­dets ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Per-wil­ly Amund­sen, som upp­ma­na­de folk att fi­ra na­tio­nal­da­gen som de all­tid har gjort. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.