Be­slut i Ke­vin­fal­let först i höst

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■BROTT. Ti­di­gast i höst kom­mer chefs­å­kla­ga­re Niclas War­gren att fat­ta be­slut i ären­det om fy­ra­å­ri­ge Ke­vin som dö­da­des 1998. Till hjälp att tränga ige­nom den ny­li­gen åter­öpp­na­de för­un­der­sök­ning­en räk­nar Niclas War­gren med yt­ter­li­ga­re en åkla­ga­re och minst tre po­lis­ut­re­da­re.

– Det hand­lar om en för­un­der­sök­ning på runt 6 000 si­dor, sä­ger han till TT.

I går kväll sän­de SVT den tred­je och sista de­len om fal­let Ke­vin.

De två ut­pe­ka­de brö­der­na ska hål­la en press­kon­fe­rens i mor­gon. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.