Gay­par döm­da till käppslag

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■INDONESIEN. Två män, en 20-åring och en 23-åring, har dömts till 85 käppslag ef­ter att ha haft sex med varand­ra i den in­do­ne­sis­ka pro­vin­sen Aceh.

Män­nen upp­täck­tes när med­lem­mar i ett med­bor­gar­gar­de bröt sig in när de låg med varand­ra i den bo­stad de hyr­de. En­ligt mo­bil­bil­der miss­hand­la­des och för­ned­ra­des män­nen in­nan de över­läm­na­des till pro­vin­sens sha­ri­a­po­lis. La­gen som för­bju­der ho­mo­sex­u­el­la att ha sex in­för­des 2015 i Aceh, och pa­ret är de förs­ta per­so­ner­na som döms. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.