Li­te om: An­ders Ahl­bom Ro­sen­dahl

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* Fyl­ler: 70 år den 18 maj. * Gör: Skå­de­spe­la­re.

* Ak­tu­ell: Med mo­no­lo­gen Hug­ga hu­vu­det av onds­kan på Lång­holms­tea­tern. Till vå­ren 2018 är han ak­tu­ell med en mo­no­log om stor­spi­o­nen Stig Wen­ner­ström. Dess­utom ska han med­ver­ka i två kor­ta pjä­ser av Samu­el Bec­kett på Te­a­ter Brunns­ga­tan 4. * Familj: Hust­run An­na Lind­holm Ro­sen­dahl (är ock­så skå­de­spe­la­re), dött­rar­na Ag­nes, 16, och Al­ma, 14 år. En vux­en dot­ter, Jo­han­na, 46 år. Barn­bar­nen Wal­de­mar, 15, och Es­me­ral­da, 13 år. Hun­den Ajax. * Bor: Stock­holm.

* Så fi­rar han fö­del­se­da­gen: I Mün­chen till­sam­mans med dot­tern Ag­nes som vann en kurs där i en ba­let­täv­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.