18 MAJ

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

I dag har namns­dag. Det är Sve­ri­ges sjät­te van­li­gas­te till­tals­namn för män och ett nor­diskt namn som be­ty­der en­sam härs­ka­re. Det är ock­så ett gam­malt kung­a­namn och nam­net på Sve­ri­ges skydds­hel­gon Er­ik den he­li­ge. Nam­net, som kom hit på 1000-ta­let, var på 1930- och 1940-ta­len van­ligt i sam­man­sätt­ning­ar som Karl-er­ik och Jan-er­ik. Det finns cir­ka 334000 per­so­ner som he­ter Er­ik och om­kring 69000 kal­las så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.