Ka­ty Per­ry blir ny Idol-do­ma­re i USA

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

TV: Popstjär­nan kom­mer att va­ra en av ju­ry­med­lem­mar­na när Ame­ri­can idol, den ame­ri­kans­ka upp­la­gan av Idol, åter­vän­der näs­ta år, skri­ver Va­ri­e­ty.

”Jag lyss­nar all­tid på ny mu­sik och äls­kar att upp­täck­ta osli­pa­de di­a­man­ter. Jag vill ge till­ba­ka till mu­si­ken”, sä­ger Per­ry i ett press­med­de­lan­de.

Ame­ri­can idol gjor­de ett äre­varv ti­di­ga­re i fjol un­der vad som sa­des va­ra pro­gram­mets sista sä­song, men av­ske­det va­ra­de in­te sär­skilt länge.…

Ka­ty Per­ry är den förs­ta ju­ry­med­lem­men som är klar in­för den kom­man­de sä­song­en. Ar­tist­kol­le­gan Kel­ly Clark­son, som vann den förs­ta upp­la­gan av Ame­ri­can idol, blev ock­så till­frå­gad men val­de i stäl­let att hop­pa på det kon­kur­re­ran­de pro­gram­met The vo­ice. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.