Let­ter­man hedras med fint hu­mor­pris

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

NÖ­JE: Den for­ne pro­gram­le­da­ren

Da­vid Let­ter­man ska till­de­las Mark Twain-pri­set, USA:S fi­nas­te ut­mär­kel­se för hu­mo­ris­ter, skri­ver The Hol­ly­wood Re­por­ter.

Let­ter­man ta­la­de vid fjol­å­rets ce­re­mo­ni för att hed­ra pris­ta­ga­ren Bill Mur­ray. Året in­nan tac­ka­de han för sig i tv-ru­tan ef­ter att ha gjort över 6000 av­snitt av un­der­håll­nings­pro­gram­men La­te night with Da­vid Let­ter­man och The la­te show.

I ett press­med­de­lan­de kal­lar Let­ter­man ut­mär­kel­sen för ”en spän­nan­de ära”.

Pri­set har de­lats ut av kul­tur­cent­ret The Ken­ne­dy Cen­ter se­dan 1998. Ed­die Murp­hy, Ti­na Fey, Richard Pry­or, Whoo­pi Gold­berg och Bil­ly Crys­tal är någ­ra av de ti­di­ga­re pris­ta­gar­na.

Årets pris­ut­del­ning äger rum den 22 ok­to­ber. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.