Bil­bomb dö­da­de tre sol­da­ter

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■SOMALIA. Minst tre so­ma­lis­ka sol­da­ter om­kom när en bil­bomb de för­sök­te des­ar­me­ra ex­plo­de­ra­de i Mo­ga­dishu i Somalia.

– Först om­kom två sol­da­ter och en ska­da­des. Den tred­je sol­da­ten dog någ­ra mi­nu­ter se­na­re, av ska­dor från ex­plo­sio­nen, sä­ger po­lis­be­fä­let Mo­ha­med Hus­se­in.

Terrorgrup­pen al-sha­baab, som re­gel­bun­det ge­nom­för at­tac­ker i lan­dets hu­vud­stad, tar på sig då­det men sä­ger att an­ta­let dö­da är fem, varav minst en ut­län­ning. (TT)

FOTO: FARAH ABDI WARSAMEH/AP

So­ma­lis­ka sol­da­ter be­trak­tar ska­dor­na ef­ter att en bil­bomb ex­plo­de­rat när ex­per­ter för­sökt des­ar­me­ra den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.