So­ci­al­de­mo­kra­ter bil­dar re­ge­ring

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■MAKEDONIEN. Ma­ke­do­ni­ens pre­si­dent Gjor­ge Iva­nov ger so­ci­al­de­mo­kra­tis­ke le­da­ren Zo­ran Zaev i upp­drag att bil­da re­ge­ring.

Ett po­li­tiskt död­lä­ge har rått i lan­det se­dan ny­va­let i de­cem­ber, och lan­det har ska­kats av pro­tes­ter. I april stor­ma­des par­la­men­tet av na­tio­na­lis­tis­ka de­mon­stran­ter.

Bak­grun­den till oron är att det kon­ser­va­ti­va na­tio­na­lis­tis­ka VMRO-DPMNE vann knappt över so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka SDSM, men miss­lyc­ka­des med att bil­da re­ge­ring då de­ras ti­di­ga­re al­bans­ka sam­ar­bets­part­ner tac­kat nej. (Tt-reu­ters)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.