Kyr­ko­be­dra­gers­ka er­kän­ner

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■NOR­GE. I över 30 års tid har en 59-årig norsk kvin­na rest runt i Skan­di­na­vi­en och lu­rat av krist­na peng­ar.

Kvin­nan har nu er­känt al­la åtals­punk­ter om grovt be­drä­ge­ri i Oslo tings­rätt. 59-åring­en är dömd för lik­nan­de brott – be­drä­ge­ri, stöld, äre­kränk­ning och fals­ka an­kla­gel­ser – i fle­ra nor­dis­ka län­der. To­talt har hon döms tolv gång­er, varav åt­ta i Sve­ri­ge.

Kvin­nan har an­vänt sig av över 20 fals­ka namn, bland an­nat Ma­ria Ma­de­le­i­ne Steen och Ma­ria Han­sen. (TT-NTB)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.