Skepps­bru­ten kap­ten räd­dad

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■SPA­NI­EN. Kap­te­nen på ett stort sing­a­po­ri­anskt frakt­far­tyg har räd­dats ur vatt­net ut­an­för Spa­ni­ens söd­ra kust där han låg och flöt fast­klam­rad vid en liv­boj. Man­nen, som ba­ra var iklädd t-shirt, var i myc­ket då­ligt skick när han hit­ta­des och för­des ge­nast till sjuk­hus.

Det var kap­te­nen på ett last­far­tyg från Sing­a­po­re som ha­de seg­lat nä­ra den spans­ka en­kla­ven Ceu­ta i nor­ra Ma­roc­ko när det pas­se­rat Gi­bral­tarsun­det.

Far­ty­get ha­de lar­mat om att en man ”kanske ha­de fal­lit över­bord”. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.