Snart press­träff om Assange

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■BROTT. I mor­gon kom­mer över­å­kla­ga­re Ma­ri­an­ne Ny och chefs­å­kla­ga­re Ingrid Is­gren att hål­la en press­träff om den fort­sat­ta hand­lägg­ning­en av Assange-ären­det, med­de­lar Åklagar­myn­dig­he­ten.

Wi­ki­le­aks­grun­da­ren Assange för­hör­des på Ecu­a­dors am­bas­sad i Lon­don i no­vem­ber för­ra året om en miss­tänkt våldtäkt i Sve­ri­ge 2010. För­hö­ren hölls av ecu­ado­ri­ans­ka åkla­ga­re och över­sat­tes se­dan till svens­ka.

Assange har he­la ti­den häv­dat att han är oskyl­dig till sex­u­al­brott un­der sitt Sve­rige­be­sök. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.